محمدرضا عبدلی

محمدرضا عبدلی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

  • نقشه برداری

  • آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی