هدیه دبیری

هدیه دبیری

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

  • درک و بیان محیط

  • برداشت از بناهای تاریخی

  • مقدمات طراحی معماری۱