شهاب ذوالریاستین

شهاب ذوالریاستین

4 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.6

نمره

5

امتحان

3.2

اخلاق

4.2

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

  • فیزیک 1

  • فیزیک 2

  • فیزیك ۲

  • فیزیک پیش دانشگاهی

  • فیزیك پزشكی

  • فیزیولوژی

  • کارآفرینی

  • فیزیک عمومی (۱).آز

  • کاربردکامپیوتردرمعماری

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد شهاب ذوالریاستین را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید.