ابراهیم محمودیان طرزئی

ابراهیم محمودیان طرزئی

3.3 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.2

نمره

2.6

امتحان

2.2

اخلاق

5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

  • الکترونیک 2

  • تکنیک پالس

  • آز تکنیک پالس

  • مدار های مجتمع خطی

  • مدار های پالس و دیجیتال

  • آز مدار های مجتمع خطی

  • مدار های الکترونیکی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد ابراهیم محمودیان طرزئی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید.