سیاوش اسحقی

سیاوش اسحقی

4 (13 رای)

خصوصیات

سختی پاس کردن

مخفی

تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

مهدی: استاد جوانی هست و خوب درس میده؛ براش فهمه دانشجو مهمه

11 ماه پیش

کلاس ها

  • الکترونیک 1

  • آز الکترونیک ۱

  • دیجیتال ۲

  • میکروپروسسور ها

  • آز دیجیتال ۱

  • آز دیجیتال ۲

  • مدارهای الکتریکی ۱

  • الکترونیک۱