محمد احمدی (تخصصی)

محمد احمدی (تخصصی)

3 (5 رای)

خصوصیات

سختی پاس کردن

مخفی

تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

  • مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

  • ریاضیات گسسته