محمدرضا نصیری سروی

محمدرضا نصیری سروی

2.9 (2 رای)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

1.5

نمره

2.5

امتحان

3

اخلاق

4.5

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

  • آز کنترل خطی