سید حسین جعفری نسب

سید حسین جعفری نسب

2.3 (1 رای)

خصوصیات

سختی پاس کردن

مخفی

تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

مهدی: کنفرانس میگیرند

11 ماه پیش

کلاس ها

  • اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)