استادشناسی
داود ابدوست

داود ابدوست

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های داود ابدوست

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های داود ابدوست

دانشگاه های داود ابدوست

شاگردان داود ابدوست

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد داود ابدوست نپیوسته است.