سارا احمدی

سارا احمدی

3.8 (11 رای)

خصوصیات

سختی پاس کردن

مخفی

تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

احسان: تدریس عالی

11 ماه پیش

کلاس ها

  • ریاضی 1و2