استادشناسی
پرند اخلاقی

پرند اخلاقی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های پرند اخلاقی

3.1 (8 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به کمی تلاش 2.2

تدریس
3
نمره
2.5
امتحان
2.9
اخلاق
4
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های پرند اخلاقی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های پرند اخلاقی

شاگردان پرند اخلاقی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد پرند اخلاقی نپیوسته است.