استادشناسی
عباس ارجمندفر

عباس ارجمندفر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های عباس ارجمندفر

3.9 (7 رای)
سختی پاس کردن: آسان 1.3

تدریس
3.7
نمره
4
امتحان
3.9
اخلاق
3.9
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های عباس ارجمندفر

دانشگاه های عباس ارجمندفر

شاگردان عباس ارجمندفر

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد عباس ارجمندفر نپیوسته است.