استادشناسی
احسان ارفع

احسان ارفع

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های احسان ارفع

1 (1 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به تلاش مضاعف 4

تدریس
1
نمره
1
امتحان
0
اخلاق
2
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های احسان ارفع

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های احسان ارفع

شاگردان احسان ارفع

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد احسان ارفع نپیوسته است.