استادشناسی
فرزانه اسدزاده

فرزانه اسدزاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های فرزانه اسدزاده

0.8 (2 رای)
سختی پاس کردن: سخت 4.2

تدریس
1
نمره
0.5
امتحان
0
اخلاق
1.5
حضور و غیاب
تغییر کد

کلاس های فرزانه اسدزاده

دانشگاه های فرزانه اسدزاده

شاگردان فرزانه اسدزاده

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد فرزانه اسدزاده نپیوسته است.