استادشناسی
مهرداد اسلامی

مهرداد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مهرداد اسلامی

5 (1 رای)
سختی پاس کردن: بسیار آسان 0.3

تدریس
5
نمره
5
امتحان
5
اخلاق
5
حضور و غیاب
تغییر کد

کلاس های مهرداد اسلامی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های مهرداد اسلامی

شاگردان مهرداد اسلامی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد مهرداد اسلامی نپیوسته است.