استادشناسی
نسیم ایران منش

نسیم ایران منش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های نسیم ایران منش

4.8 (2 رای)
سختی پاس کردن: بسیار آسان 0.5

تدریس
4
نمره
5
امتحان
5
اخلاق
5
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

شاگردان نسیم ایران منش