استادشناسی
عبدالرحیم اصلی

عبدالرحیم اصلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های عبدالرحیم اصلی

1.5 (1 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به تلاش مضاعف 3

تدریس
1
نمره
2
امتحان
3
اخلاق
0
حضور و غیاب
تغییر کد

کلاس های عبدالرحیم اصلی

دانشگاه های عبدالرحیم اصلی

شاگردان عبدالرحیم اصلی