استادشناسی
مینا امیری نوجه ده سادات

مینا امیری نوجه ده سادات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مینا امیری نوجه ده سادات

2.5 (1 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به کمی تلاش 2.6

تدریس
2
نمره
2
امتحان
3
اخلاق
3
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های مینا امیری نوجه ده سادات

دانشگاه های مینا امیری نوجه ده سادات

شاگردان مینا امیری نوجه ده سادات

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد مینا امیری نوجه ده سادات نپیوسته است.