استادشناسی
فاطمه امینی نجفیان

فاطمه امینی نجفیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های فاطمه امینی نجفیان

3.3 (3 رای)
سختی پاس کردن: آسان 1.7

تدریس
2.7
نمره
3.7
امتحان
3.3
اخلاق
3.7
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های فاطمه امینی نجفیان

دانشگاه های فاطمه امینی نجفیان

شاگردان فاطمه امینی نجفیان

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد فاطمه امینی نجفیان نپیوسته است.