استادشناسی
مسعود انصاری نو

مسعود انصاری نو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مسعود انصاری نو

3.6 (2 رای)
سختی پاس کردن: آسان 1.7

تدریس
4
نمره
3.5
امتحان
2.5
اخلاق
4.5
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد

کلاس های مسعود انصاری نو

دانشگاه های مسعود انصاری نو

شاگردان مسعود انصاری نو

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد مسعود انصاری نو نپیوسته است.