استادشناسی
محمدعلی اکبری

محمدعلی اکبری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های محمدعلی اکبری

ارزیابی نشده
سختی پاس کردن _

تدریس
_
نمره
_
امتحان
_
اخلاق
_
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های محمدعلی اکبری

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های محمدعلی اکبری

شاگردان محمدعلی اکبری

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد محمدعلی اکبری نپیوسته است.