استادشناسی
حسین باقری

حسین باقری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های حسین باقری

3.2 (5 رای)
سختی پاس کردن: آسان 1.8

تدریس
2.2
نمره
3.6
امتحان
3.2
اخلاق
3.8
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های حسین باقری

دانشگاه های حسین باقری

شاگردان حسین باقری

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد حسین باقری نپیوسته است.