استادشناسی
محمد باوندی

محمد باوندی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های محمد باوندی

5 (2 رای)
سختی پاس کردن: بسیار آسان 0.3

تدریس
5
نمره
5
امتحان
5
اخلاق
5
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

شاگردان محمد باوندی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد محمد باوندی نپیوسته است.