استادشناسی
محمد باکوئی

محمد باکوئی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های محمد باکوئی

4 (2 رای)
سختی پاس کردن: آسان 1.2

تدریس
3.5
نمره
4
امتحان
4
اخلاق
4.5
حضور و غیاب
تغییر کد

کلاس های محمد باکوئی

دانشگاه های محمد باکوئی

شاگردان محمد باکوئی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد محمد باکوئی نپیوسته است.