استادشناسی
صدیقه بختیاری

صدیقه بختیاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های صدیقه بختیاری

3.1 (5 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به کمی تلاش 2.3

تدریس
4
نمره
2.4
امتحان
2.4
اخلاق
3.6
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های صدیقه بختیاری

دانشگاه های صدیقه بختیاری

شاگردان صدیقه بختیاری

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد صدیقه بختیاری نپیوسته است.