استادشناسی
علی برومندنیا

علی برومندنیا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های علی برومندنیا

4.2 (3 رای)
سختی پاس کردن: بسیار آسان 1

تدریس
3.7
نمره
4
امتحان
4.7
اخلاق
4.3
حضور و غیاب
تغییر کد

دانشگاه های علی برومندنیا

شاگردان علی برومندنیا