استادشناسی
زهرا بلالی

زهرا بلالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های زهرا بلالی

1.3 (3 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به تلاش مضاعف 3.6

تدریس
1.3
نمره
1
امتحان
1.3
اخلاق
1.3
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های زهرا بلالی

دانشگاه های زهرا بلالی

شاگردان زهرا بلالی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد زهرا بلالی نپیوسته است.