استادشناسی
سمیرا بلوری

سمیرا بلوری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های سمیرا بلوری

3.1 (2 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به کمی تلاش 2.2

تدریس
3.5
نمره
2
امتحان
3.5
اخلاق
3.5
حضور و غیاب
تغییر کد

کلاس های سمیرا بلوری

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های سمیرا بلوری

شاگردان سمیرا بلوری

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد سمیرا بلوری نپیوسته است.