استادشناسی
ضیاء الدین بهشتی فرد

ضیاء الدین بهشتی فرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های ضیاء الدین بهشتی فرد

4 (1 رای)
سختی پاس کردن: آسان 1.4

تدریس
4
نمره
4
امتحان
3
اخلاق
5
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های ضیاء الدین بهشتی فرد

دانشگاه های ضیاء الدین بهشتی فرد

شاگردان ضیاء الدین بهشتی فرد

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد ضیاء الدین بهشتی فرد نپیوسته است.