استادشناسی
مهدی بوشهری

مهدی بوشهری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مهدی بوشهری
ارزیابی نشده
تدریس _
نمره _
امتحان _
اخلاق _
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص
کلاس های مهدی بوشهری

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های مهدی بوشهری
شاگردان مهدی بوشهری

این ترم کسی به کلاس های استاد مهدی بوشهری نپیوسته است.