استادشناسی
کامران تقوی

کامران تقوی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های کامران تقوی

3.9 (2 رای)
سختی پاس کردن: آسان 1.7

تدریس
4
نمره
3
امتحان
3.5
اخلاق
5
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های کامران تقوی

دانشگاه های کامران تقوی

شاگردان کامران تقوی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد کامران تقوی نپیوسته است.