استادشناسی
مهزیار تقی زاده

مهزیار تقی زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مهزیار تقی زاده

2.8 (1 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به کمی تلاش 2.7

تدریس
3
نمره
2
امتحان
2
اخلاق
4
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

شاگردان مهزیار تقی زاده

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد مهزیار تقی زاده نپیوسته است.