استادشناسی
پریسا توانا

پریسا توانا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های پریسا توانا

5 (2 رای)
سختی پاس کردن: بسیار آسان 0.3

تدریس
5
نمره
5
امتحان
5
اخلاق
5
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های پریسا توانا

دانشگاه های پریسا توانا

شاگردان پریسا توانا

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد پریسا توانا نپیوسته است.