استادشناسی
بابک توکلی فرد اهری

بابک توکلی فرد اهری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های بابک توکلی فرد اهری

5 (1 رای)
سختی پاس کردن: بسیار آسان 0.3

تدریس
5
نمره
5
امتحان
5
اخلاق
5
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های بابک توکلی فرد اهری

دانشگاه های بابک توکلی فرد اهری

شاگردان بابک توکلی فرد اهری

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد بابک توکلی فرد اهری نپیوسته است.