استادشناسی
مجتبی تیمورتاش

مجتبی تیمورتاش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مجتبی تیمورتاش

4.7 (3 رای)
سختی پاس کردن: بسیار آسان 0.8

تدریس
5
نمره
4
امتحان
4.7
اخلاق
5
حضور و غیاب
تغییر کد

کلاس های مجتبی تیمورتاش

دانشگاه های مجتبی تیمورتاش

شاگردان مجتبی تیمورتاش