استادشناسی
محمدمهدی جباری

محمدمهدی جباری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های محمدمهدی جباری

2.1 (4 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به کمی تلاش 2.6

تدریس
1.3
نمره
2.5
امتحان
3.3
اخلاق
1.3
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های محمدمهدی جباری

دانشگاه های محمدمهدی جباری

شاگردان محمدمهدی جباری

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد محمدمهدی جباری نپیوسته است.