استادشناسی
فاطمه جزایری

فاطمه جزایری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های فاطمه جزایری

4.5 (4 رای)
سختی پاس کردن: بسیار آسان 0.8

تدریس
4.3
نمره
4.5
امتحان
4.3
اخلاق
5
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های فاطمه جزایری

دانشگاه های فاطمه جزایری

شاگردان فاطمه جزایری

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد فاطمه جزایری نپیوسته است.