استادشناسی
ایرج جزیرِیان

ایرج جزیرِیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های ایرج جزیرِیان

4 (1 رای)
سختی پاس کردن: بسیار آسان 1

تدریس
1
نمره
5
امتحان
5
اخلاق
5
حضور و غیاب
تغییر کد

کلاس های ایرج جزیرِیان

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های ایرج جزیرِیان

شاگردان ایرج جزیرِیان

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد ایرج جزیرِیان نپیوسته است.