استادشناسی
پگاه جعفری حقیقت پور

پگاه جعفری حقیقت پور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های پگاه جعفری حقیقت پور

4.8 (4 رای)
سختی پاس کردن: بسیار آسان 0.5

تدریس
5
نمره
4.5
امتحان
5
اخلاق
4.8
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های پگاه جعفری حقیقت پور

دانشگاه های پگاه جعفری حقیقت پور

شاگردان پگاه جعفری حقیقت پور