استادشناسی
فرزاد جعفرکاظمی

فرزاد جعفرکاظمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های فرزاد جعفرکاظمی

3 (1 رای)
سختی پاس کردن: آسان 1.5

تدریس
4
نمره
4
امتحان
4
اخلاق
0
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های فرزاد جعفرکاظمی

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های فرزاد جعفرکاظمی

شاگردان فرزاد جعفرکاظمی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد فرزاد جعفرکاظمی نپیوسته است.