استادشناسی
اکبر جوادی کمائ

اکبر جوادی کمائ

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های اکبر جوادی کمائ

3 (1 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به کمی تلاش 2.3

تدریس
3
نمره
3
امتحان
2
اخلاق
4
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های اکبر جوادی کمائ

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های اکبر جوادی کمائ

شاگردان اکبر جوادی کمائ

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد اکبر جوادی کمائ نپیوسته است.