استادشناسی
مریم حاجی رحیمی

مریم حاجی رحیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مریم حاجی رحیمی

3.9 (2 رای)
سختی پاس کردن: آسان 1.5

تدریس
4.5
نمره
3.5
امتحان
3
اخلاق
4.5
حضور و غیاب
تغییر کد

کلاس های مریم حاجی رحیمی

دانشگاه های مریم حاجی رحیمی

شاگردان مریم حاجی رحیمی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد مریم حاجی رحیمی نپیوسته است.