استادشناسی
کبری حاجی زاده

کبری حاجی زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های کبری حاجی زاده

3.3 (5 رای)
سختی پاس کردن: آسان 1.8

تدریس
2.8
نمره
3.4
امتحان
3.2
اخلاق
3.6
حضور و غیاب
نامشخص
تغییر کد
نامشخص

کلاس های کبری حاجی زاده

دانشگاه های کبری حاجی زاده

شاگردان کبری حاجی زاده

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد کبری حاجی زاده نپیوسته است.