استادشناسی
عزت اله حاج امینی

عزت اله حاج امینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های عزت اله حاج امینی

2.2 (5 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به کمی تلاش 2.9

تدریس
1.6
نمره
1.8
امتحان
2.4
اخلاق
3
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های عزت اله حاج امینی

دانشگاه های عزت اله حاج امینی

شاگردان عزت اله حاج امینی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد عزت اله حاج امینی نپیوسته است.