استادشناسی
فاطمه حسین زاده

فاطمه حسین زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های فاطمه حسین زاده

2.5 (1 رای)
سختی پاس کردن: آسان 1.7

تدریس
1
نمره
5
امتحان
3
اخلاق
1
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

دانشگاه های فاطمه حسین زاده

شاگردان فاطمه حسین زاده

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد فاطمه حسین زاده نپیوسته است.