استادشناسی
مینا حسین پور ستوبادی

مینا حسین پور ستوبادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مینا حسین پور ستوبادی

1.8 (3 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به تلاش مضاعف 3.4

تدریس
1.3
نمره
1
امتحان
1.7
اخلاق
3.3
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های مینا حسین پور ستوبادی

دانشگاه های مینا حسین پور ستوبادی

شاگردان مینا حسین پور ستوبادی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد مینا حسین پور ستوبادی نپیوسته است.