استادشناسی
محمد حمزه ئی

محمد حمزه ئی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های محمد حمزه ئی

2.8 (8 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به کمی تلاش 2.7

تدریس
4.6
نمره
1.5
امتحان
1.8
اخلاق
3.3
حضور و غیاب
تغییر کد

شاگردان محمد حمزه ئی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد محمد حمزه ئی نپیوسته است.