استادشناسی
زهرا حیدریان

زهرا حیدریان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های زهرا حیدریان

4.3 (1 رای)
سختی پاس کردن: آسان 1.1

تدریس
4
نمره
4
امتحان
4
اخلاق
5
حضور و غیاب
تغییر کد

کلاس های زهرا حیدریان

درسی برای این استاد وجود ندارد. با ثبت نام و افزودن درس، به کامل تر شدن اطلاعات او کمک کنید.

دانشگاه های زهرا حیدریان

شاگردان زهرا حیدریان

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد زهرا حیدریان نپیوسته است.