استادشناسی
حبیب حیدری دستجردی

حبیب حیدری دستجردی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های حبیب حیدری دستجردی

2.6 (3 رای)
سختی پاس کردن: نیاز به کمی تلاش 2.5

تدریس
3
نمره
3
امتحان
1
اخلاق
3.3
حضور و غیاب
تغییر کد
نامشخص

کلاس های حبیب حیدری دستجردی

دانشگاه های حبیب حیدری دستجردی

شاگردان حبیب حیدری دستجردی

کسی در سایت کالج به کلاس های استاد حبیب حیدری دستجردی نپیوسته است.