استادشناسی
مریم خادمی

مریم خادمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ویژگی های مریم خادمی

3.7 (7 رای)
سختی پاس کردن: آسان 1.7

تدریس
4.2
نمره
3.3
امتحان
3
اخلاق
4.3
حضور و غیاب
تغییر کد

شاگردان مریم خادمی